Endoskopia


Pozwalająca usuwać ciała obce w sposób mało inwazyjny, ocenia budowę układu oddechowego i przewodu pokarmowego