Onkologia


Diagnostyka chorób onkologicznych, RTG, USG, biopsje, badania histopatologiczne